ISO 17020


Tiêu Chuẩn ISO 17020

Chuẩn Mực Chung Cho Các Hoạt Động Của Tổ Chức Tiến Hành Giám Định


ISO/IEC 17020:2012: Chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định, phiên bản cũ ban hành năm 1998, tương đương tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2001; Phiên bản mới ban hành ngày 01/3/2012.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 là các chuẩn mực chung áp dụng cho các tổ chức tiến hành hoạt động giám định. Nếu như ISO 9001 là tiêu chuẩn Chất Lượng cho hệ thống quản lý thì ISO/IEC 17020 được xem như là tiêu chuẩn Chất Lượng cho hoạt động của tổ chức giám định.

Tổ chức họat động trong lĩnh vực giám định phải tuân thủ. Việc giám định có thể bao gồm: kiểm tra nguyên liệu, sản phẩm, việc lắp đặt thiết bị, nhà xưởng, các quy trình, thủ tục làm việc hoặc dịch vụ và việc xác nhận sự phù hợp theo các yêu cầu.

Tổ chức giám định cung cấp cho khách hàng hoặc thay mặt cho khách hàng cung cấp thông tin cho các bên liên quan về sự phù hợp theo các quy định, tiêu chuẩn hoặc các yêu cầu kỹ thuật. Các thông số giám định có thể là:

- Số lượng

- Chất lượng

- An toàn hoặc

- Sự phù hợp với mục đích sử dụng và sự tiếp tục phù hợp về an toàn của nhà xưởng hoặc hệ thống khi đang vận hành

Mức độ độc lập của một tổ chức giám định có thể khác nhau tùy theo luật pháp và nhu cầu thị trường.

Tiêu chuẩn này nằm trong bộ các tiêu chuẩn liên quan đến thử nghiệm, giám định, chứng nhận và công nhận.

2.   Những yêu cầu chính của tiêu chuẩn:

a) Phạm vi

b) Định nghĩa

c) Các yêu cầu về quản trị

d) Sự độc lập không thiên vị và trung hực

e) Sự bảo mật

f) Tổ chức và quản lý

g) Hệ thống chất lượng (dựa vào các yêu cầu của ISO 9001:2000)

h) Nhân sự

i) Cơ sở vật chất và thiết bị

j) Phương pháp và thủ tục giám định

k) Xử lý mẫu và các đối tượng giám định

l) Hồ sơ

m) Báo cáo và giấy chứng nhận giám định

n) Hợp đồng phụ

o) Phàn nàn và kháng nghị

p) Hợp tác.

3. Những nguyên tắc khi xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 17020:

Tiêu chuẩn ISO 17020 cũng áp dụng những nguyên tắc mà nhiều tổ chức đã biết đến khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, những tổ chức phải lưu ý thêm những nội dung sau đây khi áp dụng ISO 17020:

Các yêu cầu của tiêu chuẩn rất chú trọng đến năng lực con người và năng lực trang thiết bị dùng trong quá trình giám định. Và quan trọng là phải có đủ bằng chứng duy trì được các năng lực đó.

Phải đưa ra các phương pháp, chuẩn mực và một hệ thống các quy trình, hướng dẫn để thực hiện việc giám định. Các văn bản này phải được kiểm sóat về sự phê duyệt, tính hiện hành và sự phân phối.

Quy định rõ các hồ sơ cần có kể cả hồ sơ quan trắc trong quá trình thực hiện giám định và các báo cáo cuối cùng.

Sự bảo mật: đảm bảo tính bảo mật của các thông tin thu được trong quá trình giám định.

Quy định cách thức kiểm sóat một cách hệ thống việc cung cấp báo cáo, chứng chỉ cho khách hàng hoặc các bên liên quan về kết quả giám định.

Link tham khảo chi tiết IOS 17020 tại đây


Bài viết liên quan
ISO 17020
Tiêu Chuẩn ISO 17020 Chuẩn Mực Chung Cho Các Hoạt Động Của Tổ Chức Tiến Hành Giám Định Những yêu cầu chính của tiêu chuẩn Những nguyên tắc khi xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 17020
ISO 17043
TCVN ISO/IEC 17043:2011 thay thế TCVN 7777-1:2008 (ISO/IEC Guide 43-1:1997) và TCVN 7777-2:2008 (ISO/IEC Guide 43-2:1997).TCVN ISO/IEC 17043:2011 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17043:2011TCVN ISO/IEC 17043:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Tên tiếng anh: SAC KY VIET ANH INSPECTION AND SCIENCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : SKVA

Liên hệ với chúng tôi

SĐT: 0937 235068 – 0908 006630

Email: hieu.nguyen@skva.vn

ĐC: 11A Nguyễn An, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 . TP. Thủ Đức

Gọi ngayFacebookZaloLiên hệ