Sắc Ký Việt Anh trở thành hội viên VINALAB
02 - 03 - 2023

Sắc Ký Việt Anh trở thành hội viên VINALAB 

1.    CÔNG TÁC TỔ CHỨC

-    Hội VINALAB đã ra quyết định số 06/QĐ- VINALAB, ngày 16.6.2022 về việc thành lập Viện thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam.

-    Chủ tịch hội, đã ra quyết định số 10/QĐ-VINALAB, ngày 16.8.2022 thành lập Hội đồng Khoa học gồm 18 thành viên.

2.    HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

-    VINALAB đã và đang kết hợp với trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đánh giá các chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm.

3.    HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

-    VINALAB là cầu nối để các đơn vị, tổ chức và cá nhân muốn tham gia Thử Nghiệm Thành Thạo (TNTT) tiếp cận được với các đơn vị có chức năng tổ chức hoạt động TNTT. Hiện nay, VINALAB đã có 3 đơn vị triển khai các hoạt động dịch vụ TNTT. Bao gồm Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Công ty TNHH đảm bảo Chất Lượng Việt Nam (AoV), Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký (EDC-HCM)

-    VINALAB đang phối hợp với Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký (EDC-HCM) và Công ty sắc ký Tiên Phong thực hiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ TNTT.

4.    HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

Trong năm 2022, VINALAB đã kết nạp mới 10 hội viên mới.

1.    Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC

2.    Viện kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng

3.    Công ty CP cao su Đà Nẵng

4.    Công ty CP tập đoàn Vinacontrol

5.    Công ty TNHH QIMA Việt nam.

6.    Trung tâm tư vấn công nghệ và phân tích môi trường - thực phẩm.

7.    Công ty TNHH Beta Technology.

8.    Công ty môi trường Thịnh Trường Phát

9.    Công ty Sắc Ký Tiên Phong

10.    Công ty CP KHCN & Giám định Sắc Ký Việt Anh.

5.    HÌNH ẢNH HỘI THẢO NHỮNG TIẾN BỘ TRONG CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH, THỬ NGHIỆM, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG & AN TOÀN THỰC PHẨMLãnh đạo Sắc Ký Việt Anh và Lãnh đạo Vinalab


Sắc Ký Việt Anh nhận Hoa và Thư Cảm Ơn của Chủ Tịch VinalabLễ ra mắt Các Hội Viên mới Hội Thảo Khoa Học về những tiến bộ trong công nghệ phân tích, thử nghiệm, giám sát môi trường và an toàn thực phẩm


Giám Đốc Sắc Ký Việt Anh - Nguyễn Thành Hiếu


Phó Giám Đốc - Phạm Nguyễn Hoàng Sơn giới thiệu thiết bị PTN phục vụ cho TNTT

Bài viết liên quan
09 - 05 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 06/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
11 - 03 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 03/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
27 - 02 - 2023
GIÁM ĐỊNH LẤY MẪU TRÊN CÁNH ĐỒNG LÚA (FOR PESTICIDE)
TCVN 8550 - 2018: Phương pháp kiểm định ruộng giống.LẤY MẪU TRÊN CÁNH ĐỒNG LÚA,SƠ ĐỒ KIỂM TRA HÓA CHẤT,BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH & CHỨNG THƯ PESTICIDE

Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Tên tiếng anh: SAC KY VIET ANH INSPECTION AND SCIENCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : SKVA

Liên hệ với chúng tôi

SĐT: 0937 235068 – 0908 006630

Email: hieu.nguyen@skva.vn

ĐC: 11A Nguyễn An, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 . TP. Thủ Đức

Gọi ngayFacebookZaloLiên hệ