Bài viết liên quan
09 - 10 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 10/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
29 - 09 - 2022
Lưu đồ quy trình giám định nông sản
Các bước và quy trình giám định nông sản của Sắc Ký Việt Anh
02 - 03 - 2023
Sắc Ký Việt Anh trở thành hội viên VINALAB
Sắc Ký Việt Anh trở thành hội viên VINALAB thành lập Hội đồng Khoa học gồm 18 thành viên, thành lập Viện thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam
31 - 07 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 09/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Tên tiếng anh: SAC KY VIET ANH INSPECTION AND SCIENCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : SKVA

Liên hệ với chúng tôi

SĐT: 0937 235068 – 0908 006630

Email: hieu.nguyen@skva.vn

ĐC: 11A Nguyễn An, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 . TP. Thủ Đức

Gọi ngayFacebookZaloLiên hệ