DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

DAMAGED GOODS INSPECTION

 GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA TỔN THẤT

 1. What is the loss?

Giám định tổn thất là gì?

Inspection of the loss of a shipment is the examination of the loss of goods, fieldwork, relevant evidences to determine the extent and causes of loss.
Giám định tổn thất của một lô hàng là việc kiểm tra tình trạng tổn thất của hàng hóa, nghiên cứu hiện trường, các tài liệu chứng cứ có liên quan để xác định đẩy đủ mức độ và nguyên nhân tổn thất


The main contents of cargo damage assessment are: Nội dung chính của giám định hàng hóa tổn thất là:

 • Determining the actual condition of goods lost. Xác định tình trạng thực tế hàng hóa bị tổn thất
 • Determining the quantity and weighing of lost goods. Xác định số lượng, khối lượng hàng hóa tổn thất
 • Determine the extent of the loss, the cause of the loss (direct and indirect). Xác định mức độ tổn thất, nguyên nhân gây nên tổn thất (nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp).
 • Advising clients. Tư vấn cho khách hàng
 • Issuance of assessment certificate of loss as a basis for claim. Cấp Chứng thư giám định về tổn thất để làm căn cứ đòi bồi thường.

 

Purpose of inspection of cargo losses:

Mục đich của việc giám định hàng hóa tổn thất

 • The most important purpose of inspecting loss goods is to determine the level and cause. The inspectors conduct the inspection of the means of transporting the goods, checking the goods (status, quantity, weighing and quality of the damaged goods, packaging, signings ...), sampling (normal and damaged) for laboratory analysis (if needed). To determine the quantity, weighing of goods loss, the extent of loss and find out the cause of the loss. Mục đích quan trọng nhất của việc Giám định hàng hóa tổn thất là xác định mức độ và nguyên nhân. Giám định viên tiến hành kiểm tra phương tiện chuyên chở hàng hóa, kiểm tra hàng (tình trạng, số lượng, khối lượng và chất lượng hàng hóa bị tổn thất, bao bì, ký mã hiệu…), lấy mẫu (hàng hóa bình thường và hàng bị tổn thất) để phân tích tại phòng thí nghiệm (nếu cần thiết). Để xác định số lượng, khối lượng hàng hóa tổn thất, mức độ tổn thất và tìm ra nguyên nhân gây nên tổn thất.

 

What do you need to do when you find that your imported - export goods are lost ? Bạn cần phải làm gì, khi phát hiện hàng hóa xuất - nhập khẩu của mình bị tổn thất?

 • Send the request to the inspection company (SAC KY VIET ANH INSPECTION). Gửi yêu cầu đến công ty giám định (GIÁM ĐỊNH SẮC KÝ VIỆT ANH)
 • Announced situation for cargo damage inspection company. Thông báo tình hình tổn thất hàng hóa cho công ty giám định
 • Require companies inspector present and perform damage inspection as soon as the discovery of the lost goods. Yêu cầu công ty Giám định có mặt và thực hiện giám định tổn thất ngay khi phát hiện ra hàng hóa bị tổn thất

 

The time and place to conduct damage inspection is most effective? 

Thời gian và địa điểm tiến hành giám định tổn thất có hiệu quả nhất

 • Goods lost must be inspected immediately upon discovery of the loss at the port of discharge or at the final consignee warehouse. Hàng hóa bị tổn thất phải được giám định ngay khi phát hiện ra tổn thất tại cảng dỡ hàng hoặc tại kho nhận hàng cuối cùng
 • Due to the complexity and requires technical expertise professional high, commodity inspection services losses will achieve the highest efficiency. Do tính phức tạp và đòi hỏi nghiệp vụ kỹ thuật giám định cao, dịch vụ giám định hàng hóa tổn thất sẽ đạt được hiệu quả cao nhất

 

 • SAC KY VIET ANH INSPECTION, with a team of well-trained and knowledgeable inspectors, inspects many domestic and international customers for damage inspection services. Công ty Giám định Sắc Ký Việt Anh, với đội ngũ giám định viên được đào tạo và am hiểu cả lý thuyết và thực tế, giám định cho rất nhiều khách hàng trong nước và quốc tế các dịch vụ giám định tổn thất

 


After years of performing damage inspection services, the company SAC KY VIET ANH INSPECTION has gained the trust of customers.                                                     Sau nhiều năm thực hiện dịch vụ giám định tổn thất, công ty SKVA đã chiếm được lòng tin của khách hàng

Come to us - Sac Ky Viet Anh Inspection: Your legitimate interests will be protected.                                                                                                                                           Hãy đến với chúng tôi, công ty Giám định Sắc Ký Việt Anh: Quyền lợi chính đáng của bạn sẽ được bảo vệ


 

Bài viết liên quan
GIÁM ĐỊNH MUỐI HỒNG HYMALAYA
Muối hồng Himalaya là muối màu hồng được chiết xuất từ mỏ muối Khewra, nằm gần dãy Himalaya ở Pakistan. Mỏ muối Khewra là một trong những mỏ muối lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Muối hồng Himalaya được thu hoạch từ mỏ này được cho là đã được hình thành từ hàng triệu năm trước từ sự bốc hơi của các nguồn nước cổ xưa.
GIÁM ĐỊNH GẠO
Giám định sắc ký Việt Anh - (SKVA) là tổ chức giám định, thử nghiệm và chứng nhận mặt hàng gạo tại thị trường Việt Nam. Lúa gạo là ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo ra sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong sản xuất lúa gạo, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và hiện vẫn giữ vững vị trí là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng cao.
DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH
Kiểm nghiệm là một công việc quan trọng, thực hiện xét nghiệm và kiểm tra sản phẩm theo các chỉ tiêu nhằm đảm bảo chất lượng, đặc tính phù hợp với các tiêu chuẩn/quy chuẩn đã đặt ra tương ứng với sản phẩm đó.
DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO
Sắc Ký Việt Anh đã đạt hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và xây dựng năng lực tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo / so sánh liên phòng phù hợp theo các yêu cầu của ISO/IEC 17043: 2011.

Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Tên tiếng anh: SAC KY VIET ANH INSPECTION AND SCIENCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : SKVA

Liên hệ với chúng tôi

SĐT: 0937 235068 – 0908 006630

Email: hieu.nguyen@skva.vn

ĐC: 11A Nguyễn An, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 . TP. Thủ Đức

Gọi ngayFacebookZaloLiên hệ